Adorácie v týždni

V tomto týždni vás pozývame na osobnú modlitbu a stíšenie pred Eucharistiou v pondelok, utorok, stredu a piatok od 17:15 – 18.00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.