Slávenie veľkonočných sviatkov vo farnosti

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

Štvrtok Pánovej večere
Po sv. omši na pamiatku Pánovej večere bude možnosť osobnej adorácie v „Getsemanskej záhrade“ pred Sviatosťou Oltárnou do 20:00.

Piatok utrpenia Pána
Tento deň je dňom prísneho pôstu – zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, raz za deň sa dosýta najesť. Pozývame vás na Krížovú cestu ulicami Podhradovej, ktorá sa začne o 10:00 na priestranstve pred farským kostolom a bude pokračovať ďalej ulicami nášho sídliska. Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vystavená k poklone od ukončenia obradov do 24:00. Pozývame Vás zapísať sa na adoráciu do zoznamu, ktorý nájdete na nástenke kostola.

Svätá sobota
Sviatosť oltárna pri Božom hrobe bude vystavená k poklone od 8:00 do Veľkonočnej vigílie. Pozývame Vás zapísať sa na adoráciu do zoznamu na nástenke. Požehnanie jedál bude o 15:00 a o 16:00 na priestranstve pred farským kostolom. Na slávenie Veľkonočnej vigílie, ktorá sa začne o 20:00, si prineste sviece (aj paškály, ktoré sú ešte v ponuke v sakristii kostola) na obnovenie krstných sľubov.