Missa chrismatis a obnovenie kňazských sľubov

Vo Štvrtok svätého týždňa, 28. marca o 9.30 hod sa v Dóme sv. Alžbety slúži tzv. Omša krizmy – Missa chrismatis. Je zvykom požehnávať pri nej oleje, ktoré sa potom používajú pri liturgiách a zároveň si počas tejto bohoslužby kňazi obnovujú svoje kňazské sľuby.

Pri tejto príležitosti pozývame všetkých farníkov k modlitbám aj za našich duchovných otcov farnosti. Ďakujeme vám o. Marek, o. Rado a o. Michal za vašu vzácnu kňazskú službu, ktorou nášmu farskému spoločenstvu prinášate nielen to sviatostné, ale i to ľudské, priateľské… Nech vás Pán naďalej sprevádza, posilňuje, chráni v každodennej službe, nech vám dáva to, čo najviac každý z vás potrebuje, aby ste boli jeho vernými synmi. Vyprosujeme vám veľa požehnania a sily vytrvať v každom čase na ceste do Božieho kráľovstva!