Krížová cesta ulicami Podhradovej

Pozývame vás aj tento rok k spoločnej farskej krížovej ceste ulicami Podhradovej, ktorá bude na Veľký piatok 29. marca o 10.00 hod. Stretneme sa na priestranstve pred farským kostolom. Rozjímaním nad jednotlivými zastaveniami si môžeme uctiť a precítiť cestu utrpenia Pána Ježiša, ktorú podstúpil z lásky k nám…