Palmová (Kvetná) nedeľa

Poslednou nedeľou pôstneho obdobia je Palmová (pôvodne Kvetná) nedeľa, ktorú slávime tento rok 24. marca. Je to pohyblivý sviatok, ktorý pripadá na nedeľu pred Veľkou nocou. Palmová nedeľa pripomína rozhodnutie židovskej veľrady o Ježišovej smrti, kedy Ježiš prichádza do Jeruzalema, aby na seba vzal tento kríž – poznáme ju preto aj ako Nedeľa utrpenia Pána.  

Pri sv. omši sa v tento deň namiesto evanjelia spievajú alebo čítajú pašie (lat. passio – utrpenie) o utrpení a smrti Pána Ježiša od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži.

V túto nedeľu sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás sú to bahniatka – požehnané ratolesti majú byť znakom našej úcty a plesania na počesť Krista, ktorého máme sprevádzať dobrými skutkami, aby sme skrze neho mohli aj my vojsť do nebeského Jeruzalema.

Sväté omše sú v našej farnosti ako každú nedeľu.