Spovedanie pred Veľkou nocou

Pristúpiť k sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami môžete okrem bežných časov pred sv. omšou aj v sobotu 23. marca vo farskom kostole od 9.00- 10.30 hod, kde budú prítomní viacerí kňazi.