Adorácie

V nasledujúcom týždni vám dávame do pozornosti možnosť modlitby a adorácie pri Sviatosti Oltárnej vo farskom kostole v pondelok, utorok od 17:15 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.