Adorácia za odprosenie hriechov

V sobotu 24. februára bude po sv. omši do 19:30 hod vo farskom kostole adorácia za odprosenie hriechov.