4. Farský ples na Podhradovej

V sobotu 10. februára sa už po štvrtýkrát v našej farnosti uskutočnil farský ples.

Úderom na gong ples slávnostne zahájil o. Marek Ondrej. Radostnú plesovú atmosféru nám navodilo tanečné vystúpenie mladých tanečníkov a potom už začala zábava. DJ sa snažil, aby výberom hudby vyhovel všetkým vekovým kategóriám, ktoré prišli na ples. A naozaj sa mu to darilo. Veľmi príjemným spestrením programu bol hudobný vstup manželov Veroniky a Martina Husovského zo známej slovenskej hudobnej skupiny Komajota.

Hudba, tanec, plesové róby, dobré jedlo a tombolové ceny, ktoré venovali sponzori, vytvárali a umocňovali príjemnú a radostnú atmosféru.

Ples nie je len príležitosťou zabaviť sa a uvoľniť sa od každodenných starostí. Je to aj príležitosť stretnúť sa s priateľmi a lepšie sa spoznať s ľuďmi, s ktorými sa stretávame v kostole, ale aj mimo neho. Spoločné chvíle strávené pri rozhovoroch a zábave sú príležitosťou pre budovanie vzájomných vzťahov a upevňovanie spoločenstva. Boli sme veľmi radi, že medzi nami boli naši duchovní otcovia Marek Ondrej, Michal Bodnár a Radoslav Lojan. 

Za to, že sa ples vydaril, je potrebné poďakovať všetkým organizátorom, ktorí venovali príprave a organizácii mnoho času a úsilia. Predovšetkým Majke a Vladovi Puškárovcom, Zuzke Belanskej, Paule Brutovskej, Lucke Križalkovičovej, Renáte Sakslovej, Janke Figurovej, rovnako dievčatám Simonke, Zuzke a Simonke za pomoc pri tombole a samozrejme aj tým, o ktorých nevieme, ale tiež významne prispeli k úspechu plesu. Veľká vďaka patrí aj o. Marekovi za podporu myšlienky realizácie štvrtého ročníka nášho farského plesu. Chceme tiež oceniť prácu zamestnancov VET baru, ktorý zabezpečoval občerstvenie.

Tešíme sa na piaty farský ples v roku 2025.

Dáša Fedorková

Fotky si môžete pozrieť v našej Galérii.