Popolcová streda

V stredu 14. februára vstupujeme do pôstneho obdobia, keďže na tento deň pripadá Popolcová streda. Je to deň prísneho pôstu, ktorý zahŕňa zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a len raz za deň sa možno dosýta najesť.

Sväté omše v tento deň budú vo farskom kostole dve – o 16:30 hod a o 18:00 hod. V kaplnke sv. Rozálie bude sv. omša ako zvyčajne o 16:00 hod.

Prvoprijímajúce deti sa stretnú pri sv. omši o 18:00 hod, kedy bude vyhodnotená aj polročná účasť na bohoslužbách na základe kartičiek (nezabudnite si ich priniesť).