Adorácia

V tomto týždni vás pozývame na osobnú modlitbu a poklonu pred Sviatosťou oltárnou v pondelok, utorok a piatok od 17:15 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.