Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

V týždni od 18.-25. januára prežíva Cirkev Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2024, v tomto roku sa nesie v duchu motta „Milovať budeš Pána svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého“. Počas Týždňa sa bude uvažovať o biblickom texte z Evanjelia podľa Lukáša 10, 27. Ekumenické materiály pripravil ekumenický tím z Burkiny Faso s podporou miestneho spoločenstva Chemin Neuf.

Každoročne sa v období od 18. do 25. januára, teda medzi bývalým sviatkom Katedrály svätého Petra a sviatkom Obrátenia svätého Pavla, stretávajú kresťania rôznych denominácií na celom svete na ekumenických bohoslužbách, modlitbách, konferenciách, koncertoch a iných stretnutiach.

K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sa pripravujú materiály s biblickými textami, zamysleniami, modlitbami, návrhmi na liturgiu bohoslužieb a pod. Slovenský preklad pripravila Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Materiály je možné nájsť na webstránke KBS (kliknite TU). 

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, ktorého zástupcom za Rímskokatolícku cirkev je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., vás pri tejto príležitosti pozýva na ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanov, ktorá bude 23. januára 2024 o 18.00 h v Historickej radnici, Hlavná 59, Košice.

zdroj: tkkbs.sk, ekumenake.rimkat.sk