Stretko birmovancov

Najbližšie stretko birmovancov bude vo farskom kostole v utorok 23. januára pri sv. omši o 18:00 hod, po ňom nasledujú skupinky.