Silvestrovská ďakovná adorácia

V nedeľu 31.12.2023 Vás pozývame na Silvestrovskú adoráciu vo farskom kostole, ktorá začne o 23:00 hod. Ukončená bude eucharistickým požehnaním o 24:00 hod.