„Tomuto domu buď požehnanie, nech vám ho udelí Dieťa narodené.“

Druhý ročník koledovania v rodinách našej farnosti bol obohatený prítomnosťou nášho pána farára o. Mareka, ktorý zároveň požehnal príbytky. Okrem zvestovania najdôležitejšej radostnej správy, ktorou je narodenie Dieťatka – Božieho Syna, nášho Spasiteľa sa pri požehnaní o. Marek modlil o pokoj, lásku, zdravie a Božie požehnanie rodín.

Bolo pre mňa veľkým povzbudením a motiváciou ísť aj tento rok koledovať, pretože to chceli hlavne naše deti, za ktoré sa vám rodičom chcem poďakovať. Amálke a Viktorovi, že prehovorili svojich rodičov, lebo aj oni chceli koledovať. Za Aničku a Zuzku, ktoré boli v každej rodine neuveriteľným potešením pre ostatných. Za Marušku a Anežku, ktoré to nevzdali ani po minulom roku a povedali si, že aj tento rok chcú takýmto spôsobom prispieť na pastoračné centrum. Za Simonku, Katku a Lindu, dievčatá ĎAKUJEM, že ste boli spolu s nami. Decká, vďaka za všetku vašu obetu, ktorú ste koledovaním pre Ježiška priniesli.

V neposlednom rade chcem poďakovať Peťovi, ktorý nás aj tento rok spolu s pánom farárom prevážali autami k rodinám (bez vás by sme koledovali ešte dodnes 🙂 ).
Veľká VĎAKA patrí Vám o. Marek za Vašu prítomnosť, Váš čas a Vašu duchovnú podporu a pomoc. Vďaka za vzácne požehnanie rodín.

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás u seba doma prijali, za vašu milú spätnú väzbu, darčeky pre deti, príspevky na pastoračné centrum a lásku, ktorú ste nám a prijatému Ježiškovi dali.

Bol to nielen pre deti, ale aj pre nás dospelých opäť krásny a nezabudnuteľne strávený čas a zážitok.


„Za tie dary, čo ste dali pekne ďakujeme,
veselé a hojné sviatky všetkým vinšujeme.
Za vašu štedrosť nech vás Pán Boh bohato odmení,
a náš pastoračný dom nech je čoskoro postavený.“

S modlitbou a vďakou v srdci Lucia Križalkovičová