Spovedanie pred vianocami

V našom farskom kostole bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia v tomto týždni v pondelok, utorok a štvrtok od 17:00-18:00 hod a v piatok od 18:30 – 19:30 hod (v tento deň spovedajú piati kňazi).