Predvianočné stretnutie rodičov a detí

V stredu 20. decembra bude vo farskom kostole o 17.15 hod predvianočné stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí. Nasledovať bude detská sv. omša o 18:00 hod, na ktorú pozývame všetky deti farnosti.