Farnosť sv. Ondreja zorganizovala kapustnicu s Ukrajincami

Farnosť sv. Ondreja v Košiciach zorganizovala predvianočné posedenie duchovného otca Mareka Ondreja, farára farnosti a jeho spolupracovníkov s Ukrajincami. Konalo sa na Ubytovni Baňa Bankov pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. Aj napriek povinnostiam si niektorí dobrovoľníci nachádzajú čas, aby na odídencov žijúcich vo farnosti nezabudli a denne im pomáhali.

Predvianočné prípravy sa začali ráno tvorivými dielňami, výzdobou stromčeka a ubytovne. Pripravila sa chutná kapustnica a ženy z Ukrajiny napiekli ich klasické vianočné pečivo. „Všetky organizačné prípravy znova mali pod taktovkou úžasné ženy s veľkým srdcom – Zuzka a Majka. Na stretnutí sa zúčastnili aj niektorí poslanci Miestneho zastupiteľstva, ako aj tím spolupracovníkov organizácie Človek v ohrození, s ktorou farnosť úzko spolupracuje pri starostlivosti o odídencov. K dnešnému dňu ich na Ubytovni Baňa býva 38,“ informoval farár Marek Ondrej. Farník Paľo, ktorý poskytol priestory ubytovne 16. marca 2022 a denne je týmto ľuďom nablízku, sa znova opýtal aj tento týždeň, či sme urobili dobre, že sme do toho spoločne šli.

„Lepšie sme urobiť nemohli!“ A prečo? „Lebo sme súčasťou veľkého diela lásky k blížnym, v ktorých sme spoznali Krista prenasledovaného, vyhnaného z domu, hladného, smädného, nahého a prosiaceho o pomoc,“ dodal p. farár Marek Ondrej. Farnosť ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú či finančne alebo iným spôsobom podporujú túto spoločnú kresťanskú misiu.

tkkbs.sk