Betlehemské svetlo

V piatok 22. decembra priniesli do nášho farského chrámu skauti Betlehemské svetlo. Rodiny i jednotlivci si ho budú môcť vziať domov. Vo farskom kostole bude horieť až do Slávnosti Narodenia Pána.

Tradícia nosenia Betlehemského svetla začala v roku 1986 v Rakúsku, pôvodne ako snaha potešiť niečím výnimočným deti so zdravotným postihnutím. Odvtedy sa myšlienka priniesť večné svetlo z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme rozšírila aj do ďalších štátov Európy. Svetlo prinášajú do svojich krajín skauti, ktorí ho roznášajú do jednotlivých miest či kostolov. Betlehemské svetlo je symbolom pokoja, lásky, nádeje, mieru a jednoty, ktoré chce šíriť medzi všetkých ľudí bezohľadu na vierovyznanie.

Modlitba pri prinesení betlehemského svetla do rodiny:

„Pane Ježišu, dávaš nám príležitosť, aby sme prostredníctvom plamienka z Betlehema vytvorili žiarivé spojenie s ostatnými krajinami Európy i sveta. Ježišu, Svetlo sveta, prichádzaš ku každému a osvetľuješ srdcia mnohých. Pomôž nám cez tieto vianočné sviatky byť svetlom pre iných. Daj nám silu budovať jednotu a pokoj v našich životoch a v našom okolí.“