Odpustová slávnosť s Mons. Marekom Forgáčom

V nedeľu 3. decembra sme v našej farnosti slávili zároveň prvú adventnú nedeľu aj odpustovú slávnosť nášho farského patróna sv. Ondreja, apoštola, ktorý mal sviatok 30. novembra. Sme veľmi radi, že k nám pri tejto príležitosti zavítal opäť pomocný košický biskup, Mons. Marek Forgáč ako hlavný celebrant a kazateľ. Koncelebrantmi boli vdp. František Šándor, bývalý dekan a niekdajší duchovný otec v našom farskom kostole, náš pán farár vdp. Marek Ondrej a duchovný otec vdp. Radoslav Lojan.

Po úvodnom privítaní prítomných kňazov, diakona, hostí, medzi ktorými boli aj rodičia nášho p. farára Mareka Ondreja a všetkých veriacich, požehnal o. biskup nový adventný veniec pred kostolom, ktorý má nielen zapálením prvej sviece, ale zapálením sviece v každú adventnú nedeľu, okoloidúcim pripomínať blížiaci sa príchod Ježiša Krista. Následne duchovný otec Radoslav zapálil prvú sviecu na adventnom venci vnútri kostola.

Otec biskup veriacim v homílii pripomenul a priblížil, že práve náš farský patrón, sv. Ondrej, bol tým apoštolom, ktorý privádzal ľudí k Ježišovi a bol blízko Ježiša- spomenul konkrétne ako k Ježišovi priviedol svojho brata Šimona alebo tiež chlapca, ktorý mal päť chlebov a dve ryby. O sv. Ondrejovi môžeme preto povedať, že bol nositeľom svetla a tepla.

V závere sv. omše sa manželia Palečkoví poďakovali za všetkých farníkov nášmu o. biskupovi za jeho prítomnosť medzi nami a povzbudivé slová v kázni o našom farskom patrónovi a tiež našim vzácnym duch. otcom o. Marekovi a o. Radovi za ich všestrannú a vernú službu v našej farnosti. Otec biskup pred záverečným požehnaním všetkých prítomných takisto vyjadril poďakovanie za adresované slová a za celý priebeh tejto peknej slávnosti. Slovami vďaky všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na odpustovej slávnosti, sa napokon v závere prihovoril náš p. farár o. Marek. Touto milou udalosťou sme teda vstúpili spoločne do slávenia adventného obdobia – prípravy na príchod Pána Ježiša medzi nás.

Zábery z odpustovej slávnosti si môžete pozrieť v Galérii a v krátkom zostrihu si tieto momenty môžete pozrieť aj na novovytvorenej Facebookovej stránke našej farnosti, ktorú vás zároveň pozývame sledovať- Farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová