Prišiel k nám Mikuláš

V stredu 6. decembra sme v našom farskom kostole zažili veľmi peknú a trochu netradičnú sv. omšu s účasťou hojného počtu detí a ich rodičov. Výnimočná bola jednak preto, že bola rorátna, teda slávila sa len pri svetle sviec a kahančekov, ktoré si deti a farníci so sebou doniesli a na začiatok zaspieval o. Marek tradičný spev Rorate coeli desuper (Roste nebesia z výsosti). A druhým dôvodom neobyčajného slávenia bola návšteva očakávaného hosťa.

Ako bolo na začiatku pánom farárom o. Marekom prisľúbené, po sv. omši čakalo deti prekvapenie v podobe príchodu sv. Mikuláša. O tom, že si deti hneď získal, svedčil živý a veselý rozhovor s deťmi, ale tiež zaujímavá a vtipná aktivitka na záver – deti dostali od Mikuláša úlohu uhádnuť, akú vetu tvoria písmená na papieri, ktoré deti držali v ruke po jednom alebo vo dvojici v dlhom rade vedľa seba. Každé uhádnuté písmenko sa otočilo k publiku, a keďže u nás sú šikovné deti, podarilo sa im všetky písmenká odhaliť a vyšiel z nich nápis Mikuláš na Podhradovej 2023.

Všeci sme im napokon zatlieskali a nasledovala podsledná časť mikulášskeho programu – rozsvecovanie vianočného stromčeka pred kostolom a odovzdanie darčekov. Deti sa s o. Marekom a Mikulášom vybrali s kahančekmi ku stromčeku a p. farár odrátaval s deťmi sekundy, kým sa stromček nerozsvietil. Deti sa tomu veľmi potešili a od Mikuláša si odniesli ešte sladkú odmenu na záver. Tak už len veríme, že sa táto pekná tradícia zopakuje aj rok, pozývame vás už teraz 🙂

Fotky zo sv. omše si môžete pozrieť v našej Galérii.