Biblické stretnutia

Pozývame vás na ďalšie stretnutie pri Božom Slove, ktoré bude vo farskom kostole v utorok 28. novembra po sv. omši o 18:30 hod. Počas stretnutia sa učíme rozjímať nad Božím slovom a hľadáme jeho posolstvo pre náš život. Toto stretnutie bude venované meditácii Božieho Slova a jeho aplikácii.