Stretnutie prvoprijímajúcich detí

V stredu 29. novembra bude vo farskom kostole stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí o 17:30 hod. O 18:00 hod bude detská sv. omša, pozývame na ňu všetky deti a rodičov našej farnosti.