Adorácie vo farskom kostole

Pozývame vás k modlitbe a adorácii pri Sviatosti Oltárnej vo farskom kostolev tomto týždni v pondelok, utorok a piatok od 17:15-18:00 hod a vo štvrtok po sv. omši do 19:00 hod.