Slávnosť sv. Ondreja, apoštola

Aj v tomto týždni pokračujeme novénou k sv. Ondrejovi, ktorá vyvrcholí slávnostnou sv. omšou v deň jeho sviatku.

Duchovný program

  • Pondelok / 27.11. / 18:00 hod * za zosnulých
  • Utorok / 28.11. / 18:00 hod * za neveriacich
  • Streda / 29.11. / 18:00 hod * za manželstvá a rodiny

Vo štvrtok 30. novembra je sviatok sv. Ondreja, apoštola. Pri slávnostnej sv. omši o 18:00 hod bude farnosť zverená pod ochranu apoštola Ondreja a bude pri nej požehnaný olej sv. Ondreja. Týmto olejom budú následne prítomní veriaci pomazaní. Pri sv. omši budeme vyprosovať požehnanie, zdravie tela i duše, ochranu a oslobodenie od zla.