Pozvánka k modlitbám a pôstu za našich kňazov

V našej farnosti prebieha od 15. septembra modlitbová reťaz za kňazov, ktorú každoročne organizuje Spoločenstvo Modlitby za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb trvá od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.09. do 24.10.2023. V rámci tohto obdobia sme pozvaní vybrať si ľubovoľný deň (prípadne aj viac) a obetovať ho za kňazov. Naša farnosť bude tieto pôstne úmysly betovať za našich duchovných otcov – p. farára o. Mareka, duchovného o. Rada a p. kaplána o. Michala.

Zapísať sa na konkrétny deň môžete na hárok na nástenke v kostole. Odporúča sa pôst, ako na Popolcovú stredu a Veľký piatok (t.j. raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého pokrmu). V prípade zdravotných obmedzení si možno vybrať inú primeranú formu pôstu.