Pozvánka na sv. omšu v španielskom jazyku

V rámci dní španielskej kultúry, ktoré každoročne organizuje bilingválne Gymnázium Park mládeže
v Košiciach Vás pozývame na sv. omšu v španielskom jazyku v stredu 4.10.2023 o 16:30 v košickej
katedrále sv. Alžbety. Hlavným celebrantom je Dp. JCDr. Marek Ondrej, PhD., Adv., farár a zároveň
pedagóg bilingválneho gymnázia.