Október – modlitba sv. ruženca a odpustky

Október je mesiacom našej nebeskej matky Panny Márie a aj mesiacom modlitby sv. ruženca. Práve počas mesiaca október je možné získať úplné odpustky. Môžu ich získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.

V našom farskom kostole sa budeme tento týždeň spoločne modliť sv. ruženec v pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 17:30 hod.

Na získanie odpustkov sa stanovuje pomodliť sa štvrtinu celého ruženca, čiže päť desiatkov, k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách a pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.