Prosebná púť k sv. Rozálii


V nedeľu 3.9.2023 slávením sv. omše a následnou eucharistickou procesiou vyvrcholila prosebná púť k sv. Rozálii v Košiciach, ktorá je v správe našej Rímskokatolíckej farnosti sv. Ondreja. Odpustovú sv. omšu slávil pán farár dp. Marek Ondrej a účinkoval Zbor sv. Cecílie.

Veriaci sa na slávnosť patrónky morovej kaplnky vybudovanej v areáli cintorína sv. Rozálie pripravovali aj v tomto roku slávením Trojdnia k jej úcte od 1.9.2023. Jej sviatok oslávili v pondelok 4.9.2023 slávnostnou sv. omšou a požehnaním kvetov, nakoľko meno Rozália je zložené z názvov dvoch kvetín, a to ruža a ľalia.

Tradičné púte k sv. Rozálii boli v Košiciach obnovené pred niekoľkými rokmi. V čase pandémie koronavírusu zohralo toto posvätné miesto veľkú úlohu a stalo sa útočišťom mnohých ľudí, ktorí prosili o odvrátenie epidémie, vyliečenie chorých a o ochranu sv. Rozálie, pustovníčky z Palerma a patrónky proti moru a epidémiám. Kaplnka na cintoríne sv. Rozálie zasvätená tejto svätici bola postavená v rokoch 1714 – 1715 ako poďakovanie Košičanov za ukončenie morových epidémií. Kaplnka spolu s cintorínom a ďalšími 56 hrobovými architektúrami sú zapísané v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Obnovením každodenného liturgického života farnosť nadviazala na dávnu prítomnosť pustovníkov, ktorí na tomto mieste v minulosti pôsobili vyše sto rokov.

Dp. Marek Ondrej, farár

Fotky zo slávnosti si môžete čoskoro pozrieť v našej Galérii.