Príprava na birmovku

V novom školskom roku začíname aj prípravu mládeže a dospelých na prijatie sviatosti birmovania. Prvé stretnutie birmovancov sa uskutoční v utorok 12. septembra pri sv. omši o 18:00 hod. Po nej sa birmovanci oboznámia s obsahom prípravy a budú zadelení do skupiniek s animátorom. Prípravu na birmovku zastrešuje pán farár Marek.