Farská kancelária

Farská kancelária je od septembra otvorená počas pracovných dní od 16:45 – 17:15 hod.