Prosebná púť k sv. Rozálii

Tento rok vás opäť pozývame na prosebnú púť k sv. Rozálii s úmyslom za odvrátenie epidémie a vojny, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov.
Bude pozostávať zo slávenia Trojdnia sv. Rozálie, jej sviatku a odpustovej slávnosti.


PROGRAM


Trojdnie sv. Rozálie


Piatok 1.9.2023

15:15 modlitba sv. ruženca
16:00 sv. omša spojená s modlitbami za odvrátenie epidémie, uctenie relikvií sv. Rozálie
Sobota 2.9.2023
16:00 modlitba sv. ruženca
17:00 slávnostná sv. omša
18:00 – 21:00 nočné bdenie s pustovníčkou pri Eucharistii (adorácia)
Nedeľa 3.9.2023
15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu.
15:15 – odpustová sv. omša (s modlitbami aj za zosnulých), spieva zbor Cecília z Košickej katedrály
Pri sv. omši bude požehnanie žiakov a školských tašiek. Po sv. omši bude Eucharistický sprievod v areáli cintorína, požehnanie pútnikov, mesta a jeho obyvateľov.
Po skončení sprievodu vás pozývame na spoločné AGAPE.

Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Rozálie

Pondelok 4.9.2023
15:15 modlitba sv. ruženca
16:00 slávnostná sv. omša spojená s modlitbami za odvrátenie epidémie, uctenie relikvií
sv. Rozálie. Pri sv. omši bude požehnanie kvetov a bylín.