Pozvánka na brigádnický deň na Rozálii

V utorok 29.8.2023 (štátny sviatok) v čase od 9:00 hod pozývame veriacich, ktorí chcú pomôcť pri príprave areálu cintorína a upratovaniu kaplnky sv. Rozálie pred odpustovou slávnosťou na spoločnú farskú brigádu. Privítame ochotné ruky mužov i žien pri rôznych upratovacích a záhradníckych prácach. Občerstvenie a chutný guľáš budú zabezpečené.
Tešíme sa na spoločne strávený čas pri práci, spoločenstve a dobrej nálade!