Veni Sancte vo farskom kostole

Pozývame všetky deti s rodičmi, školákov,stredoškolákov a vysokoškolákov na slávnostné Veni Sancte, ktoré bude v nedeľu 10. septembra o 10:00 hod v našom farskom kostole. Spoločne budeme prosiť Ducha Svätého, aby nás viedol v tomto školskom a akademickom roku.