Naša farnosť na Domaši s priateľmi z Ukrajiny

V sobotu 17. júna sa viac ako 30 odídencov z Ukrajiny, o ktorých sa stará naša farnosť na ubytovni Baňa Bankov, zúčastnilo spoločného výletu s rodinami dobrovoľníkov na Domaši. Najzaujímavejšou atrakciou bola plavba loďou. Po jej skončení nasledovala prechádzka okolo nádrže a obed.

Naša farnosť prijala na ubytovni jedného z farníkov prvých odídencov 16. marca 2022. Krátkodobú či dlhodobú pomoc farnosť poskytla viac ako 200 odídencom, a desiatky z nich našli v tejto farnosti svoj druhý domov. Už viac ako rok sa farnosť prostredníctvom niektorých farníkov či priateľov farnosti o týchto ľudí každodenne stará a pomáha im začleniť sa do bežného života aj v spolupráci s organizáciu Človek v ohrození.

Spoločný výlet mal za cieľ nie len vidieť niečo nové, ale aj zažiť spoločenstvo ľudí, ktorých zjednocuje nielen ľudskosť, ale hlavne Kristova láska pomáhajúca prekonať tak jazykové bariéry, ako aj múry rozdelenia, či rozdielnosti vierovyznaní. „Veď sme všetci na jednej lodi, tak si musíme byť blízki! “ dodáva o. Marek Ondrej.