Stretnutie manželov na Rozálii

V nedeľu 18.6. na cintoríne svätej Rozálie bolo neformálne posedenie manželov, ktorí v našej farnosti vytvorili pekné spoločenstvo manželských párov. Tie sa stretávali prvé pondelky v mesiaci hlavne vďaka manželom Zuzke a Jankovi Paraličovcom. Tí starostlivo pripravovali veľmi prínosné témy a nezabúdali každý mesiac všetkým pripomenúť, že termín stretnutia sa blíži. Za všetko sme im veľmi vďační.

 Od septembra sa tejto úlohy ujmú manželia Marika a Ferko Čačkovi, ktorí práve na spomínané stretnutie navarili výborný guľáš a kapustové holúbky, čo sme veľmi ocenili a pochutnali si. Tým sa osvedčili, že budú dobrí teamlíderi v nasledujúcom cykle stretnutí manželských párov a už teraz vieme, že sa máme na čo tešiť. Pozvanie na toto posedenie prijali aj naši duchovní otcovia Marek, Rado a Michal. Za všetkých sa manželom už počas homílie na svätej omši o 15.15 v kaplnke svätej Rozálie prihovoril otec Marek. Bez požehnania duchovných otcov a ich neustálej podpory a účasti aj na stretnutiach by takéto spoločenstvo nebolo možné vytvoriť, preto sme za nich tiež veľmi vďační.

 Veríme, že v nasledujúcom cykle stretnutí privítame aj ďalšie manželské páry a toto spoločenstvo sa rozrastie. Pretože práve takéto spoločenstvá, kde sa účastníci spolu modlia, prehlbujú náboženské vedomosti i zdieľajú svoje osobné skúsenosti, sa stávajú kvasom kresťanského života.

Amália Pavlišinová