Denný farský tábor

Počas letných prázdnin od 10. do 14. júla 2023 organizujeme denný farský tábor pre deti našej farnosti. Prosíme rodičov, aby sa prihlásili najneskôr do 30.6. na farský email: farnostsvondreja@gmail.com alebo osobne u p. kaplána Michala. Po prejavení záujmu Vám obratom pošleme prihlášku. Vek detí: 1.-5.ročník ZŠ, cena: 80 eur ( zahŕňa obedy, vstupy, dopravu, pomôcky na aktivity, zabezpečenie pitného režimu a iné). Kapacita: 30 detí.

Teší sa na vás pán kaplán a skvelí animátori 🙂