Výročia kňazských vysviacok našich duchovných otcov

V uplynulých dňoch si naši duchovní otcovia pripomenuli výročia svojich kňazských vysviacok. Náš p. farár Marek Ondrej si pripomínal 17 rokov kňazskej služby, náš p. kaplán Michal Bodnár 7 rokov a náš duchovný otec Rado Lojan 21 rokov od kňazskej vysviacky.

Drahí naši duchovní otcovia o. Marek, o. Rado a o. Michal,

pri tejto príležitosti vám chceme srdečne zablahoželať k týmto vzácnym okamihom vo vašej kňazskej službe, ale zároveň tak aj v našom farskom spoločenstve. Keď sa z času na čas objaví informácia z misijných kruhov o miestach, kde majú kňaza raz za mesiac či dokonca raz za rok, vtedy si človek uvedomí, aké je to vzácne a aký je to dar, keď ľudia v našej farnosti môžu prichádzať denne na sv. omšu, sv. prijímanie či sv. spoveď… Aj vďaka takýmto pamätným dňom si my veriaci môžeme opäť pripomenúť hodnotu vašej služby… Preto vám chceme i dnes poďakovať, že ste Bohu dali svoje životy pre dobro tých našich životov, no najmä pre ten náš spoločný večný život, kde spolu putujeme. Každý z vás je jedinečný a originálny, a tým aj obohacujúci ( a so svojským zmyslom pre humor – dovolím si aj osobnejšie… – o. Rado vie vždy „zlepšiť“ náladu, keď nám s ľahkosťou pripomenie, že „Nebojte sa, bude aj horšie“…, o. Michal zasa drží rekord v dĺžke smiechu pri slávení, keď sa mu niečo … nepodarí… a o. Marek okrem iného, veľmi nerád sedí, furt by dačo robil … 🙂 ). Aj preto vás máme radi a ďakujeme, že nám pomáhate duchovne rásť!

Nech vás v tom naďalej sprevádza a posilňuje náš Pán, nech vás chráni od všetkého zla a obdarúva zdravím, pokojom, láskou a radosťou v každom čase, nech vás nikto a nič neodlúči od Jeho lásky!