1. sv. prijímanie a birmovka – príprava od septembra 2023

V našej farnosti začne od septembra príprava pre deti na 1. sv. prijímanie (týka sa to žiakov 3. ročníka ZŠ, ale i starších detí, ktoré ešte neboli na prijímaní). Prihlášky nájdete na našej webovej stránke v časti Oznamy alebo si ich môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola. Odovzdať ich je potrebné do 30. júna 2023 mailom na farský mail farnostsvondreja@gmail.com alebo v sakrestii kostola či do poštovej schránky farnosti.

Do pozornosti dávame aj prípravu na sviatosť birmovania pre stredoškolákov a pre dospelých, ktorú plánujeme takisto od budúceho školského roka. Prihlášky nájdete na našej farskej stránke v časti Oznamy alebo v sakrestii kostola. Termín odovzdania vyplnených prihlášok je 30. jún 2023, a to mailom, v sakrestii kostola alebo do poštovej schránky farnosti.