Oslávili sme deň detí

Malí aj veľkí, mladí aj mladí duchom a tiež náš p. farár o. Marek s p. kaplánom o. Michalom sa v stredu 07. júna stretli na farskej oslave Dňa detí v priestoroch Vet baru. Na naše malé ratolesti čakala vyzdobená sála, čapovaná kofola, voňavá pizza a skvelá hudba. Deti si mohli medzi prestávkami zasúťažiť o sladké odmeny v tanečných aktivitách, ktoré pre deti pripravila naša Lucka a na pamiatku si mnohé deti odniesli aj originálne balónové postavičky, ktoré pre nich obetavo pripravovali teta Zuzka a ujo Martin. O maľovanie na tvár a tanečné „parťáčky“ pre deti sa zase postarali naše šikovné študentky Sára, Simonka, Mima, Tamara, Simonka a Mirka, ktoré deti celý čas skvele zabávali, roztancovávali či krásne „vyfarbili“ 🙂 Na dobre známe a chytľavé tanečné pesničky si s chuťou a neskrývanou radosťou zatancovali nielen deti, ktorým to išlo veľmi dobre, ale aj dospelí, ktorých skvele reprezentoval aj o. Marek, za čo si vyslúžil u detí nefalšovaný obdiv (a seknutie v krížoch)…

Ďakujeme na záver všetkým vám, ktorí ste prišli a tým, ktorí sa postarali o túto skvelú zábavu, v prvom rade Pánu Bohu, že sme sa mohli spolu stretnúť a ešte raz tým, ktorí pomohli s prípravami, aktivitami, materiálnym zabezpečením, DJ Ondrejovi za ďalšie výborné hudobné zastrešenie našej akcie. Veľká vďaka patrí nášmu p. farárovi o. Marekovi za materiálne pokrytie celej akcie, ako aj za čas, ktorý nám venoval, aj s p. kaplánom Michalom. Bolo vidieť, že si tento čas užívali nielen deti, ale dobrú náladu mali aj rodičia a tí, čo sa prišli s deťmi zabaviť a osláviť ich deň. Sme tomu veľmi radi, ako aj tomu, že sa nás tam zišlo toľko, okolo 50 detí a približne toľko aj dospelých 🙂

Fotky z akcie si môžete pozrieť v našej Galérii.