Stretnutie pre prvoprijímajúcich

V stredu 17. mája o 17:15 hod pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na stretnutie vo farskom kostole v rámci prípravy na slávnosť 1. sv. prijímania.