Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

Vo štvrtok 18.05. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše v našej farnosti budú nasledovne:

Rozália / 16:00 hod / slávnostná sv. omša s pripomienkou niekdajších pútí práve na tento sviatok

Farský kostol / 16:30 hod, 18:00 hod