Púť detí do Obišoviec

V sobotu 13. mája bude Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Z našej farnosti bude spoločne putovať 27 detí v doprovode rodičov a p. kaplána Michala.

PROGRAM PÚTE
8:45 / stretnutie na stanici v Ťahanovciach
9:02 / odchod vlaku zo zastávky Ťahanovce
8.30 – 10.15 / registrácia a začiatok putovania v Ličartovciach
11.00 – 11.30 / katechéza a obed v skupinke pri kostole v Obišovciach
11.30 – 13.30 / workshopy, sviatosť zmierenia, voľný program
13.30 / spoločný program pred pódiom, príprava na svätú omšu (pozor na eucharistický pôst)
14.00 / svätá omša
16:39 / vlak z Obišoviec do Košíc – Ťahanoviec


Obetný dar – trvanlivé potraviny pre núdznych zasiahnutých vojnou. Pre pútnikov bude zabezpečený obed, čaj, malá pútna spomienková drobnosť a animovaný program z Ličartoviec do Obišoviec. Tešíme sa na spoločný čas pri putovaní 🙂