Máj – mesiac Loretánskych litánií

V mesiaci máj sa budeme vo farskom kostole o 18:00 hod spoločne modliť Loretánske litánie, po ktorých bude nasledovať sv. omša.

Litánie k Božej Matke sa začali objavovať už v stredoveku. Najstarší text tohto druhu sa zachoval z 12. st. a pochádza z nemeckej diecézy Mohuč s celým názvom: „Litánie k našej Panej, Božej rodičke, Panne Márii, modlitba veľmi dobrá, prednášaná každodenne v akomkoľvek súžení“. Loretánske litánie boli zostavené koncom 15. alebo začiatkom 16. st. Vznikli z viacerých starších mariánskych litánií a verejne sa začali používať v talianskom pútnickom mieste Loreto. Odtiaľ je aj názov Loretánske litánie, ktoré sa postupne rozšírili do západnej Cirkvi a úradne ich schválil pápež Benedikt XIV, ktorý bol na čele Cirkvi v rokoch 1740 až 1758. Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Opakované zvolávanie príhovoru Božej Matky je prejavom skrúšeného a pokorného srdca prosiaceho človeka. Invokácie, ktoré litánie obsahujú, poukazujú na tajomstvá spásy spojené so životom Panny Márie. Posledná úprava invokácií litánií bola v roku 2020, kedy pápež František doplnil tri nové zvolania: Matka milosrdenstva, Matka nádeje a Útecha migrantov.