Celodenná adorácia

V piatok 05. mája bude v našom farskom kostole prvopiatková celodenná poklona pred Sviatosťou Oltárnou, v čase od 9:00 – 18:00 hod. Prosíme veriacich, ktorí môžu prísť na celú hodinu, aby sa zapísali na hárok na nástenke v kostole.