Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

Pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na stretnutie vo farskom kostole v stredu 03. mája o 17:15 hod.