Púť detí do Obišoviec

Pozývame deti našej farnosti na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec, ktorá bude v sobotu 13. mája 2023. Bude sa putovať peši z Ličartoviec, počas putovania budú pripravené zaujímavé stanovištia. Čaj a obed bude pre všetkých zabezpečený. Vítané sú všetky prvoprijímajúce deti, miništranti, speváci, vianoční koledníci, rodiny s deťmi. Záujemcovia sa môžu hlásiť v sakristii kostola najneskôr do 30. apríla. Bližšie informácie o odchode a harmonograme nájdete vo farskom liste Apoštol č. 17.

Tešíme sa na spoločne strávený čas pri putovaní, modlitbe i spoločných aktivitách:)