Svätá omša o sv. Ondrejovi

V pondelok 24. apríla vás pozývame na votívnu sv. omšu o sv. Ondrejovi, apoštolovi, ktorá bude vo farskom kostole o 18:00 hod. V závere sv. omše bude pomazanie olejom sv. Ondreja. Od 17:15 hod bude možnosť tichej modlitby a adorácie pred Sviatosťou Oltárnou.