Týždeň za život na Podhradovej

Do našej farnosti zavítalo v Nedeľu Božieho milosrdenstva súšošie s názvom Misijný pamätník nenarodeným deťom. Toto umelecké dielo jemným spôsobom otvára vážnu tému bolesti po umelom potrate a pomáha v procese odpustenia a uzdravenia. Bude to príležitosť na obnovu lásky v našich rodinách. Súšošie bude v našej farnosti týždeň, program v rámci týchto dní si môžete pozrieť nižšie:

Pondelok 17. apríl / 18:00 hod

 • Korunka k Božiemu milosrdenstvu za tých, ktorých život je poznačený potratom
 • Svätá omša

Utorok 18. apríl / 18:00 hod

 • Korunka k Božiemu milosrdenstvu za tých, ktorí nechcú alebo sa boja prijať nový život
 • Svätá omša

Streda 19. apríl / 18:00 hod

 • Korunka k Božiemu milosrdenstvu za všetky deti, ktoré vyrastajú bez rodičov
 • Svätá omša
 • Po sv. omši – modlitby detí za deti

Štvrtok 20. apríl / 18:00 hod

 • Korunka k Božiemu milosrdenstvu za manželov a rodiny, ktoré túžia po dieťati
 • Svätá omša
 • Po sv. omši – moderovaná adorácia

Piatok 21. apríl / 18:00 hod

 • Korunka k Božiemu milosrdenstvu za všetky matky a ženy, ktoré nosia pod srdcom nový život
 • Svätá omša s požehnaním matiek

Viac informácií o misijnom pamätníku a o aktivitách pro-life v našom meste nájdete na stránke spoločenstva Deti sv. Alžbety detike.eu.