Krížová cesta V

Pozývame veriacich na piatu pôstnu krížovú cestu, ktorá bude v piatok 24. marca o 17:30 hod vo farskom kostole. Tento týždeň si zastavenia pripravia naši miništranti.